Voorwaarden

1. Parkuno geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van zowel de gegevens als het platform. Parkuno garandeert niet dat de website of webapplicatie foutloos of ononderbroken functioneert;
2. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden gegevens en het risico op bedrijfsschade, indirecte schade, gevolgschade of enige andere schade als gevolg van gebrekkige beschikaarheid, actualiteit en/of continuïteit van de gegevens zijn voor rekening en risico van de gebruiker en Parkuno aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid;
3. Voor het gebruik van Parkuno worden geen kosten in rekening gebracht;
4. Gebruik van Parkuno vindt plaats op basis van fair use;
5. Parkuno bezit de rechten op de naam, de logo, de huisstijl en de data. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Parkuno de hiervoor opgenoemde elementen te gebruiken.

Laatste update: 06 november 2015